Get Adobe Flash player

Woensdag 12 september 2001 

Bedevaart naar "Maria van het Water" in het Boelenspark 

 Afgelopen zaterdag was er weer een bedevaart naar "Maria van het Water" in het Boelenspark. Met twee touringcarbussen waren de voornamelijk Belgische pelgrims naar Volendam gekomen. 's Morgens was er in de Vincentiuskerk een H.Mis waarin Pater Degrève voorging. Na de lunch ging het gezelschap van plm. 100 personen richting Boelenspark. Voor het kapelletje in het park werd het rozenhoedje gebeden en waren er tevens talloze intenties. Door een zangers duo uit Maastricht werden enkele Marialiedjes gezongen bij het beeld van "Maria van het Water". Hierna werd een processie gelopen door het Boelenspark (om de ijsbaan heen), waarbij pater Degréve met de megafoon de voorbeden uitsprak. Vervolgens was er voor de pelgrims nog even gelegenheid om in stilte bij het Mariabeeld te bidden. Hierna vertrok het gezelschap weer naar België. Het was een bijzonder devoot gebeuren, dat toch wel de nodige aandacht trok. Menigeen keek vreemd op toen de stoet over het pad door het park liep voorafgegaan door een vlaggenist, die een fraaie vlag met daarop de afbeelding van "Maria van het Water" met zich meedroeg

Naar menu


International