Get Adobe Flash player


Bedevaart naar Maria van het Water

Afgelopen zaterdag waren een honderdtal Belgische pelgrims o.l.v. Pastoor Degrève naar Volendam gekomen om een bedevaart te houden bij de kapel van Maria van het Water in het Boelenspark. Eerst was er een H. Mis, waarna de lunch genuttigd werd in een restaurant aan de Haven. Om 15.30 uur arriveerden de twee touringcarbussen in de Tulpenstraat, waarna naar de Mariakapel in het Boelenspark werd gelopen. Hier stond een tent opgesteld waar de pelgrims boeken, bidprentjes en foto's van Maria van het Water konden kopen. In een kring gingen de pelgrims vervolgens om de kapel staan en hier werd de Rozenkrans gebeden en aandacht gevraagd om te bidden voor de persoonlijke intenties van de bedevaartgangers. Vervolgens werd een rondgang door het Boelenspark gelopen. Voorop de stoet werd de vlag van Maria van het Water meegedragen. Al zingend en biddend werd de ronde om de vijver bij de Mariakapel gelopen als slot van deze bedevaart. Na de mooie en devote dag vertrokken de twee bussen omstreeks 17.00 uur weer naar Belgiê.

Naar menu


International