Get Adobe Flash player

Bedevaart naar 'Maria van het Water' 

Dinsdagmiddag om half drie arriveerde een groep van 60 bedevaartgangers uit Eindhoven in het Boelenspark om een bezoek te brengen aan de kapel van 'Maria v/h Water'. 's Morgens brachten de Brabantse bedevaart gangers eerst een bezoek aan de kerk van Vrouwe van alle Volkeren in Amsterdam, waar tevens een H. Mis werd opgedragen. In het park werden voor de Kapel bij 't beeld van Maria van het Water Maria liederen gezongen en werd de Rozenkrans gebeden. Er werden ook vele boeken en foto's verkocht.

International