Get Adobe Flash player

Woensdag 31 mei 2000 

90 Bedevaartgangers uit België bezochten 'Maria van het Water' in Boelenspark 

Voor de vierde keer werd afgelopen zaterdag een Bedevaart gehouden naar "Maria van het Water" in het Boelenspark. 's Morgens om 10:00 uur arriveerde een gezelschap van 90 pelgrims uit verschillende plaatsen uit België, met in hun midden de priesters Degrève en Herremans - in Volendam. Om 13:30 uur was er een H. Mis in de Vincentiuskerk. Vervolgens werd een wandeling gemaakt over de dijk en werd in een restaurant wat gegeten. Om 15:30 uur kwamen de twee touringcarbussen aan in de Tulpenstraat. Vervolgens werd voor de Kapel in het Boelenspark, waarin het beeld staat van "Maria van het Water" de Rozenkrans gebeden. Hierna werden twee vlaggen, met daarop de afbeelding van Maria van het Water, door de priesters ingezegend. Na dit plechtige gebeuren werd een processie door het park gelopen door de pelgrims. Er werd al biddend een rondje gelopen vanaf de kapel, over de brug en langs het schaatsclublokaal "De Scheve Schaats". Het was een heel indrukwekkend gebeuren. Hierna vertrok het gezelschap weer met de bus naar België waar ze pas rond 23.00 uur' s avonds aankwamen in het stadje Deinze.

Naar menu


International