Get Adobe Flash player

Aartsbisschop Mgr.SULUI ,MSF van Samarinda ,Oost Borneo , Indonesië bezoekt Maria van het Water . 

Pelgrims uit Indonesië op Bedevaart in Volendam 

Afgelopen juli heb ik Mevr.Ratna Widjaja van Bedevaart-reizen “Kuini “uit Surabaya benaderd om onze bedevaartplaats Boelenspark in Volendam aan onze lijst toe te voegen . Zij verzorgt vanuit Indonesië bedevaarten naar Europa.. Mevrouw Widjaja was meteen enthousiast en dat resulteerde in een bezoek aan Volendam op 6 Aug. 2005 . Aartsbisschop Mgr. Sului van het Bisdom Samarinda (Oost Borneo) was de geestelijke leider vam het gezelschap en hij celebreerde een gezongen Eucharistieviering in de Kruispuntkerk in aanwezigheid van 27 pelgrims ui Indonesië en 8 Nederlandse vrienden. Na afloop gingen wij met z’n allen naar de kapel van “Maria van het Water “in het Boelenspark , waar de rozenkrans werd voorgebeden ,om beurten in ieders taal.

International