Get Adobe Flash player

  Hille Kok kreeg weer opdacht uit de hemel

6 Juni 1989 

Bidprentjes van moeder Maria

Volendam – Tien jaar geleden werd ze in Lourdes door het geloof ‘aangeraakt’. Sindsdien draagt ze overtuiging uit, vooral in Volendam, waar ze een kapel liet bouwen. De 52-jarige Hille Kok is opnieuw door Maria, de moeder van God, opgeroepen om alle mensen te vragen dagelijks de rozenkrans te bidden voor al het leed in de wereld.

Zij vertelt in haar doorzonwoning: ,,De rozenkrans bidden is het krachtigste wapen tegen het kwaad. Er zal nog veel meer narigheid en ellende in de wereld gebeuren. Hiervoor reikt Maria ons de hand als middelares tussen de hemel en aarde. 

Door haar hulp te vragen zal zij ons allen tot God de Vader brengen en helpen deze moeilijke tijden in groot geloof en vertrouwen door te maken”, zegt zij ernstig. Het is bij Hille thuis vaak een komen en gaan van mensen die om steun vragen voor hun geloofs – of persoonlijke problemen. Hille wil hen graag de weg wijzen en vraagt hen te bidden bij de kapel in het Boelenspark, die daartoe speciaal is gebouwd.  

Het leven 

Hille is moeder van vier kinderen, heeft drie kleinkinderen en staat volop in het leven. ,,Vroeger hielp ik mijn man in het café. Later had ik het druk met de dagelijkse zorgen voor mijn gezin. In 1985 maakte ik met een buurvrouw onverwachts een reisje naar Lourdes voor de gezelligheid.

 Ik kocht daar schoenen in plaats van medailles, totdat ik op de zesde dag van mijn verblijf, tijdens de beklimming van de kruisweg, waar het lijden van Christus wordt uitgebeeld, letterlijk aan de arm werd genomen en in andere sferen terecht kwam.” Ze werd erg koud, voelde de zon niet meer en begon te huilen. ,,Er gebeurde iets onbegrijpelijks met mij. 

Pas dagen later wist ik dat het een totale reiniging van lichaam en ziel was geweest. Daarna kreeg ik verschijningen en boodschappen door van de moeder Gods, waarin zij mij nog steeds, nu al tien jaar lang vraagt, om alle mensen door te geven dat zij terug moeten gaan naar de kerk en in vrede met elkaar moeten leven, waardoor zij de liefde in hun hart zullen ontvangen.   

Hille heeft nu in opdracht van moeder Maria de eerste tienduizend bidprentjes laten drukken, die zij onder de mensen moet verspreiden. ,,Mijn steun en toeverlaat, pater P. Klos, die mij overal bij helpt, heeft iemand op de tekenacademie gezocht, dit het prentje wilde maken volgens de schets, die ik heb ontvangen van de hemel. Op de achterkant staat het watergebed, omdat het mensdom wordt bedreigd door de overlast van het water. In het gebed wordt verwezen naar het levenswater. 


Hiermee bedoelt de moeder Gods dat de mensen weer het sacrament van het doopsel moeten ontvangen. Dat is het zegel, waardoor ze verbonden zij met God. Als je je ogen ervoor wilt openen zie je al dat het mis gaat in de wereld en dat het hoog tijd wordt dat de mensen zich bekeren.” Hille voorspelt een grote chaos en machteloosheid in de wereld. ,,Er zal zoveel ellende komen, dat het ene land het andere niet meer kan helpen. Door te bidden kunnen wij afsmeken dat wij al het komende leed kunnen verdragen.

De tekst op de bidprentje


luidt: O, zuiver zoete Maria, Maria van het water. 

In U vraag ik genade en breng het offer 

Dat gevraagd wordt. 

Laat mij in mijn leed U brengen boven het water. 

Bescherm ons tegen het water, 

Dat zich doordringt van vreugde maar ook van smart.  

Lieve Jezus: breng ons het levenswater in overvloed. 

Maar…bescherm ons tegen de hoogte 

En verwoesting van het water. 

Amen 

Onze Vader – Wees gegroet – Eer aan de Vader. 

De bidprentjes zijn gratis verkrijgbaar bij Hille Kok. 


Naar menu

International