Volendam - Maria van het Water Volendam - Maria van het Water

Boodschappen

Boodschappen ontvangen door : Hille Kok


Klik op de Boodschappen van de Profeet Hille Kok

2023

188 : 22-02-2023 - ONTVANGEN VAN JEZUS EN MARIA

2021

November 2021 : HERHALING IN OPDRACHT

September 2021 : HERHALING IN OPDRACHT
187 - 19-08-2021 : DE WAARHEID Draag Het geschenk van GOD de Vader
Juni 2021 : HERHALING IN OPDRACHT
Februari 2021 : HERHALING IN OPDRACHT
Januari 2021 : HERHALING IN OPDRACHT

2020

Oktober 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
186 - 12-07-2020 : DE WAARHEID - 35 JAAR
Juli 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Juni 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Mei 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Eind Maart 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Maart 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Eind Januari 2020 : HERHALING IN OPDRACHT
Januari 2020 : HERHALING IN OPDRACHT

2019

Augustus 2019 : HERHALING IN OPDRACHT
185 - 28-06-2019 : DE DUISTERE WERELD DE OORLOG IS NABIJ
Mei 2019 : HERHALING IN OPDRACHT
Maart 2019 : HERHALING IN OPDRACHT
Februari 2019 : HERHALING

2018

184 - 16-03-2018 : HOE KLEIN ZIJT GIJ ONGELOVIG VOLK
183 - 24-01-2018 : GODS REDDENDE HAND AAN DE MENS

2017

182 - 13-11-2017 : DE GROTE DUISTERNIS OMRINGT DE AARDE
181 - 25-09-2017 : HET LAM GODS REDT DE WERELD
180 - 09-09-2017 : DE LIJDENDE CHRISTUS DOOR DE MENS
179 - 18-07-2017 : GODS GRAMSCHAP TREFT DE AARDE
178 - 31-05-2017 : GODS KINDEREN ZIJN IN GROOT GEVAAR
177 - 19-02-2017 : GEESTELIJK BLIND ZIJN VELEN GEWORDEN

2016

176 - 23-12-2016 : DRAAG GODS GESCHENK HET HEILIG KRUISJE
175 - 16-11-2016 : JEZUS DRAAGT 'T KRUIS VAN DE WERELD
174 - 02-10-2016 : HET HEILIG VUUR VAN GODS GEBODEN
173 - 09-09-2016 : GODS ZUIVERING OVER DE AARDE
172 - 03-07-2016 : UW BESCHERM ENGEL WAAKT OVER U
171 - 11-05-2016 : DE LIJDENSWEG IN MIJN KERK
170 - 08-04-2016 : DE DUISTERNIS OMRINGT DE WERELD
169 - 25-02-2016 : Ik BEN DE REDDING VAN DE WERELD
168 - 29-01-2016 : DE -7- SACRAMENTEN HET HEILIG VUUR

2015

167 - 21-12-2015 : GODS vergevende Líefde
166 - 28-11-2015 : Het Goddelíjk Licht in het duíster
165 - 01-11-2015 : GOD DE VADER vermaant de mens
164 - 27-09-2015 : Waak over De Heilige Sacramenten
163 - 10-07-2015 : Luistert gij nog naar DE VADER
162 - 13-06-2015 : Boodschap van MARIA
161 - 18-05-2015 : GOD DE VADER wil u redden
160 - 04-04-2015 : Volg Het Heilig Kruis zie De Waarheid
159 - 22-02-2015 : De Tien Geboden blijf die trouw
158 - 19-01-2015 : Opnieuw word IK JEZUS Gekruisigd

2014

157 - 19-12-2014 : Bescherm De Heilige Sacramenten
156 - 06-09-2014 : Zij die luisteren zijn Gezegend
155 - 03-08-2014 : Blijf in de Liefde open uw hart
154 - 31-03-2014 : Behoudt Het Geloof zoek de waarheid
153 - 29-01-2014 : AAN ZIJN PRIESTERS

2013

152 - 07-11-2013 : Ouders waak toch over uw kinderen
150 - 08-07-2013 : De Smartvolle tranen om HAAR kinderen
149 - 22-05-2013 : Zoek de stille en rechte paden
148 - 22-03-2013 : DE VADER weent over deze wereld
147 - 06-02-2013 : De Tien Geboden blijven voor u allen

2012

146 - 17-12-2012 : De Weg De Waarheid en Het Leven
145 - 26-10-2012 : Door Het Heilig Kruis vindt gij GOD
144 - 06-08-2012 : Zuiveren van hart kom tot DE VADER
143 - 28-05-2012 : DE VADER redt de wereld
142 - 05-04-2012 : De Mens geworden ZOON van GOD

2011

141 - 15-08-2011 : DE VADER in de Hemel huilt om hen
140 - 13-06-2011 : Redt de kinderen van DE VADER
139 - 03-04-2011 : De strijd is hevig houd stand
138 - 11-02-2011 : De strijd tegen goed en kwaad
137 - 11-01-2011 : Kom tot DE VADER in het Paradijs

2010

136 - 23-11-2010 : MIJN MOEDERHART huilt om de wereld
135 - 22-10-2010 : Neem aan dit Heilig Kruisje
134 - 29-09-2010 : Wees strijdbaar voor uw geloof
133 - 12-08-2010 : Zo zal Het Licht u allen ontwaken
132 - 01-07-2010 : De aarde is bedekt met babylijkjes
131 - 18-06-2010 : Redt uw kinderen bidt allen voor hen
130 - 18-05-2010 : Zoek toch De Weg van het Eeuwig Leven
129 - 22-04-2010 : Waak over uw ziel de straffen komen
128 - 03-03-2010 : Draag uw Kruis in Liefde tot GOD
127 - 27-02-2010 : De ontspoorde wereld
126 - 20-01-2010 : Bid en vraag om vergeving

2009

125 - 13-12-2009 : Draag Het Licht van DE VADER
124 - 29-10-2009 : Oh gij mens gij luistert niet
123 - 04-10-2009 : De tijd is kort vraag om vergeving
122 - 25-08-2009 : Verdwaalde Priesters denk goed na
121 - 23-08-2009 : Gij Herders van De Waarheid
120 - 03-08-2009 : Gij Zondig Mens Verbeter uw leven
119 - 08-07-2009 : Zie de mens in zijn wanhoop
118 - 21-06-2009 : Een droevig lot is u begaan
117 - 24-05-2009 : Hoe diep gezonken zijn vele mensen
116 - 05-04-2009 : Kom tot DE VADER HIJ redt uw ziel
115 - 27-03-2009 : Zijn droefenis is groot om ZIJN Kinderen
114 - 12-02-2009 : HIJ is Het Licht die gij zoekt
113 - 20-01-2009 : IK DE MOEDER GODS ween om de kinderen

2008

112 - 18-11-2008 : Draag het geschenk van DE VADER Het Liefdeskruisje
111 - 05-11-2008 : DE VADER is bezorgd over de wereld
110 - 27-09-2008 : Bidt voor de dwaling rond om MARIA
109 - 22-09-2008 : Bedevaart naar MARIA VAN HET WATER
108 - 05-08-2008 : Hoe schaamteloos komt gij in MIJN Huis
107 - 12-06-2008 : Bescherm MIJN kinderen voor deze wereld
106 - 17-04-2008 : Haal de schellen van uw ogen
105 - 07-04-2008 : BIDT VOOR REDDING VAN DE MENSHEID
104 - 05-03-2008 : Kom tot DE VADER HIJ is Liefde
103 - 20-01-2008 : Oproep aan de Parochianen
102 - 07-01-2008 : Maak Het Kruisteken het is uw redding

2007

101 - 29-11-2007 : Laat HET KERSTKIND uw hart beroeren
100 - 25-10-2007 : Draag uw redding Het Liefdes Kruisje
099 - 30-09-2007 : GOD DE VADER zal de aarde treffen
098 - 09-09-2007 : Moeder Aarde is in groot gevaar
097 - 14-08-2007 : MIJN verdwaalde Priesters keer terug tot MIJ
096 - 04-08-2007 : De Engelen waken over de aarde
095 - 26-06-2007 : Verdeel uw rijkdom in ZIJN Liefde
094 - 28-05-2007 : DE VADER vraagt luister naar MIJ
093 - 19-04-2007 : Waak over uw ziel DE VADER huilt
092 - 18-03-2007 : KOM HEILIGE GEEST
091 - 01-03-2007 : Wees de Zuilen van MIJN Kerk
090 - 09-02-2007 : De Kruisweg door de zonden
089 - 28-01-2007 : Leg uw handen in De Mijne

2006

088 - 28-12-2006 : STOP De Kinder Moorden
087 - 25-11-2006 : Zalig KERSTFEEST in de duisternis
086 - 06-11-2006 : De Wet Van Het Gebod De Tien Geboden
085 - 24-10-2006 : Zie de duisternis in de wereld
084 - 29-09-2006 : MIJN Lijdensweg voor de mens
083 - 06-08-2006 : Pas op en luister voor de dwaling
082 - 30-07-2006 : ZIJN grote droefheid de maat is vol
081 - 06-07-2006 : Zie toch de mens in het duister
080 - 19-06-2006 : Zie toch Het Lijden door uw zonden
079 - 03-06-2006 : Het Kruis gedragen voor de mens
078 - 08-05-2006 : De nederdaling in het duister
077 - 04-04-2006 : De Verrijzenis in het Licht
076 - 17-02-2006 : Beste medeburgers help u zelf
075 - 24-01-2006 : Het grote lijden door de mens
074 - 18-01-2006 : Het stille leed van een MOEDER
073 - 17-01-2006 : Bidt toch allen voor de wereld

2005

072 - 14-12-2005 : Het Stralend Licht voor de wereld
071 - 15-11-2005 : Houd Stand MIJN Priesters blijf in De Waarheid
070 - 10-10-2005 : DE VADER huilt om ZIJN kinderen
069 - 14-09-2005 : Bescherm MIJN Heilig Mis Offer
068 - 12-08-2005 : Redt MIJN kinderen in Het Heilig Doopsel
067 - 13-07-2005 : De zondige wereld bidt voor elkaar
066 - 13-06-2005 : Hoe droevig is DE VADER door ZIJN kinderen
065 - 14-05-2005 : Omarm MIJN Licht in de Liefde
064 - 30-04-2005 : Bidt allen te samen De Rozenkrans
063 - 29-03-2005 : Laat DE HEILGE GEEST uw hart beroeren
062 - 01-03-2005 : De Reddingsboei Het Heilig Kruis
061 - 16-02-2005 : Het uur der waarheid GODS'Licht
060 - 16-01-2005 : De verdorven wereld De Liefde

2004

059 - 17-12-2004 : HET KERST KIND een zee van Licht
058 - 07-10-2004 : Hoe groot is MIJN Liefde voor de mens
057 - 28-09-2004 : Bidt allen te samen De Rozenkrans
056 - 15-08-2004 : Hoe duister is de wereld GODS' Vergevende Liefde
055 - 29-06-2004 : DE VADER HUILT OM DE VERDORVEN WERELD
054 - 14-05-2004 : Waarschuwing zij die MIJ trouw zijn gebleven
053 - 04-05-2004 : De Heilige Eucharistie MIJN Priesters kom tot MIJ JEZUS
052 - 19-01-2004 : JEZUS redt ons de Liefde van DE VADER

2003

051 - 06-12-2003 : Vraag om vergeving in Heilige Sacrament van de Biecht
050 - 12-11-2003 : HET GODDELIJK LICHT KOMT ALLEN TOT MIJ
049 - 30-09-2003 : WEES GEWAARSCHUWD IK HEB U LIEF
048 - 15-08-2003 : Boodschap van MARIA MIJN lieve kinderen red u zelf
047 - 10-07-2003 : Wees MIJN Licht JEZUS IK VERTROUW OP U
046 - 06-05-2003 : De Redding bemin elkander in gebed
045 - 03-04-2003 : DE VADER roept komt allen tot MIJ
044 - 22-02-2003 : Hoe lijd IK voor de wereld De Liefde wacht
043 - 28-01-2003 : Bidt voor de verlatenen komt allen en luister
042 - 19-01-2003 : Hoe droevig is de tijd DE VADER

2002

041 - 28-11-2002 : BOODSCHAP VAN MARIA BID DE ROZENKRANS
040 - 16-10-2002 : De Betekenis van HET GLORIERIJKE KRUIS
040 b - 07-10-2002 : De Betekenis van HET GLORIERIJKE KRUIS
039 - 22-09-2002 : GODS' Vergevende Liefde wees waakzaam
038 - 17-09-2002 : HET EEUWIG LEVEN GODS LIEFDE
037 - 21-08-2002 : Het Glorierijke Kruis Bid De Rozenkrans
036 - 21-06-2002 : Open uw hart VOLG MIJ JEZUS
035 - 12-06-2002 : De Gerechtigheid waarschuwt
034 - 25-05-2002 : DE VADER roept u Bidt toch De Rozenkrans
033 - 24-04-2002 : De Genadebron van Eeuwig Leven
032 - 03-03-2002 : DE VADER roept u De Liefde bemint u

2001

031 - 11-11-2001 : Boodschap aan de Priesters GOD is Liefde De Redding
030 - 17-10-2001 : Boodschap van DE VADER IK DE VADER bemin u allen
029 b - 24-09-2001 : JEZUS nodigt ons allen uit
029 - 05-08-2001 : Boodschap van MARIA De Heilige Harten van JEZUS en MARIA
028 - 23-06-2001 : Boodschap van JEZUS De Liefde
027 - 31-05-2001 : Boodschap van MARIA Bidt De Rozenkrans
026 - 15-04-2001 : Boodschap van MARIA De Verrijzenis van CHRISTUS
025 - 27-02-2001 : Red uzelf De Barmhartige JEZUS vraagt "Bidt voor de anderen"

2000

024 - 16-12-2000 : Boodschap van MARIA De Waarheid
023 - 03-12-2000 : De Waarschuwing de Liefde
022 - 31-10-2000 : De Tijd dringt Wees Waakzaam
021 - 09-09-2000 : Boodschap van MARIA De Kruistocht der Waarheid
020 - 30-07-2000 : Oproep tot Bekering IK zoek je I need you
018 - 02-01-2000 : De tijd dringt Kom tot MIJ De Liefde

1999

017 - 31-12-1999 : EEN OPROEP TOT ALLEN MIJN HEER EN MIJN GOD
016 - 07-09-1999 : Oproep tot Bekering een kreet roep van DE VADER
015 - 07-04-1999 : Luistert allen oproep tot Gebed bescherming onder De Mantel van DE MOEDER GODS
014(2) - 19-02-1999 : BEKEERT U ALLEN KINDEREN V/H LICHT SMEEK EN BID TOT DE VADER
014 - 26-01-1999 : De waarschuwing uit barmhartigheid DE VADER van de Liefde

1998

013 - 18-12-1998 : OPROEP TOT BEKERING DE ROZENKRANS DER "LIEFDE"
012 - 24-11-1998 : Een Boodschap voor de Priesters
011 - 14-08-1998 : Kom Kinderen van Het Licht
010 - 14-08-1998 : Gericht aan heel de mensheid
009 - 15-02-1998 : JEZUS roept ons, MARIA roept ons op de Rozenkrans te Bidden

1997

008 - 19-11-1997 : De Liefde van JEZUS
007 - 07-11-1997 : JEZUS roept ons op de smeek oproep van MARIA
006 - 12-03-1997 : EEN VERMANING UIT LIEFDE

1996

005 - 06-11-1996 : Hemelse Boodschappen
004 - 29-09-1996 : Een Boodschap, gericht aan heel de mensheid
003 - 13-05-1996 : Boodschap aan de Priesters

1995

002b - 15-07-1995 : OPROEP VAN MARIA

1990

002 - 27-03-1990 : MARIA vraagt Het Gebed te Bidden

1988

001 - 00-10-1988 : MARIA De Vrouwelijke kant van GOD