Volendam - Maria van het Water Volendam - Maria van het Water

Boodschappen

Boodschappen ontvangen door : Hille Kok


Klik op de Boodschappen van de Profeet Hille Kok

2023

188 22-02-2023 - ONTVANGEN VAN JEZUS EN MARIA

2021

November 2021 HERHALING IN OPDRACHT
September 2021 HERHALING IN OPDRACHT
187 19-08-2021 : DE WAARHEID Draag Het geschenk van GOD de Vader
Juni 2021 HERHALING IN OPDRACHT
Februari 2021 HERHALING IN OPDRACHT
Januari 2021 HERHALING IN OPDRACHT

2020

Oktober 2020 HERHALING IN OPDRACHT
186 12-07-2020 : DE WAARHEID - 35 JAAR
Juli 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Juni 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Mei 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Eind Maart 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Maart 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Eind Januari 2020 HERHALING IN OPDRACHT
Januari 2020 HERHALING IN OPDRACHT

2019

Augustus 2019 HERHALING IN OPDRACHT
185 28-06-2019 : DE DUISTERE WERELD DE OORLOG IS NABIJ
Mei 2019 HERHALING IN OPDRACHT
Maart 2019 HERHALING IN OPDRACHT
Februari 2019 HERHALING

2018

184 16-03-2018 : HOE KLEIN ZIJT GIJ ONGELOVIG VOLK
183 24-01-2018 : GODS REDDENDE HAND AAN DE MENS

2017

182 13-11-2017 : DE GROTE DUISTERNIS OMRINGT DE AARDE
181 25-09-2017 : HET LAM GODS REDT DE WERELD
180 09-09-2017 : DE LIJDENDE CHRISTUS DOOR DE MENS
179 18-07-2017 : GODS GRAMSCHAP TREFT DE AARDE
178 31-05-2017 : GODS KINDEREN ZIJN IN GROOT GEVAAR
177 19-02-2017 : GEESTELIJK BLIND ZIJN VELEN GEWORDEN

2016

176 23-12-2016 : DRAAG GODS GESCHENK HET HEILIG KRUISJE
175 16-11-2016 : JEZUS DRAAGT 'T KRUIS VAN DE WERELD
174 02-10-2016 : HET HEILIG VUUR VAN GODS GEBODEN
173 09-09-2016 : GODS ZUIVERING OVER DE AARDE
172 03-07-2016 : UW BESCHERM ENGEL WAAKT OVER U
171 11-05-2016 : DE LIJDENSWEG IN MIJN KERK
170 08-04-2016 : DE DUISTERNIS OMRINGT DE WERELD
169 25-02-2016 : Ik BEN DE REDDING VAN DE WERELD
168 29-01-2016 : DE -7- SACRAMENTEN HET HEILIG VUUR

2015

167 21-12-2015 : GODS vergevende Líefde
166 28-11-2015 : Het Goddelíjk Licht in het duíster
165 01-11-2015 : GOD DE VADER vermaant de mens
164 27-09-2015 : Waak over De Heilige Sacramenten
163 10-07-2015 : Luistert gij nog naar DE VADER
162 13-06-2015 : Boodschap van MARIA
161 18-05-2015 : GOD DE VADER wil u redden
160 04-04-2015 : Volg Het Heilig Kruis zie De Waarheid
159 22-02-2015 : De Tien Geboden blijf die trouw
158 19-01-2015 : Opnieuw word IK JEZUS Gekruisigd

2014

157 19-12-2014 : Bescherm De Heilige Sacramenten
156 06-09-2014 : Zij die luisteren zijn Gezegend
155 03-08-2014 : Blijf in de Liefde open uw hart
154 31-03-2014 : Behoudt Het Geloof zoek de waarheid
153 29-01-2014 : AAN ZIJN PRIESTERS

2013

152 07-11-2013 : Ouders waak toch over uw kinderen
150 08-07-2013 : De Smartvolle tranen om HAAR kinderen
149 22-05-2013 : Zoek de stille en rechte paden
148 22-03-2013 : DE VADER weent over deze wereld
147 06-02-2013 : De Tien Geboden blijven voor u allen

2012

146 17-12-2012 : De Weg De Waarheid en Het Leven
145 26-10-2012 : Door Het Heilig Kruis vindt gij GOD
144 06-08-2012 : Zuiveren van hart kom tot DE VADER
143 28-05-2012 : DE VADER redt de wereld
142 05-04-2012 : De Mens geworden ZOON van GOD

2011

141 15-08-2011 : DE VADER in de Hemel huilt om hen
140 13-06-2011 : Redt de kinderen van DE VADER
139 03-04-2011 : De strijd is hevig houd stand
138 11-02-2011 : De strijd tegen goed en kwaad
137 11-01-2011 : Kom tot DE VADER in het Paradijs

2010

136 23-11-2010 : MIJN MOEDERHART huilt om de wereld
135 22-10-2010 : Neem aan dit Heilig Kruisje
134 29-09-2010 : Wees strijdbaar voor uw geloof
133 12-08-2010 : Zo zal Het Licht u allen ontwaken
132 01-07-2010 : De aarde is bedekt met babylijkjes
131 18-06-2010 : Redt uw kinderen bidt allen voor hen
130 18-05-2010 : Zoek toch De Weg van het Eeuwig Leven
129 22-04-2010 : Waak over uw ziel de straffen komen
128 03-03-2010 : Draag uw Kruis in Liefde tot GOD
127 27-02-2010 : De ontspoorde wereld
126 20-01-2010 : Bid en vraag om vergeving

2009

125 13-12-2009 : Draag Het Licht van DE VADER
124 29-10-2009 : Oh gij mens gij luistert niet
123 04-10-2009 : De tijd is kort vraag om vergeving
122 25-08-2009 : Verdwaalde Priesters denk goed na
121 23-08-2009 : Gij Herders van De Waarheid
120 03-08-2009 : Gij Zondig Mens Verbeter uw leven
119 08-07-2009 : Zie de mens in zijn wanhoop
118 21-06-2009 : Een droevig lot is u begaan
117 24-05-2009 : Hoe diep gezonken zijn vele mensen
116 05-04-2009 : Kom tot DE VADER HIJ redt uw ziel
115 27-03-2009 : Zijn droefenis is groot om ZIJN Kinderen
114 12-02-2009 : HIJ is Het Licht die gij zoekt
113 20-01-2009 : IK DE MOEDER GODS ween om de kinderen

2008

112 18-11-2008 : Draag het geschenk van DE VADER Het Liefdeskruisje
111 05-11-2008 : DE VADER is bezorgd over de wereld
110 27-09-2008 : Bidt voor de dwaling rond om MARIA
109 22-09-2008 : Bedevaart naar MARIA VAN HET WATER
108 05-08-2008 : Hoe schaamteloos komt gij in MIJN Huis
107 12-06-2008 : Bescherm MIJN kinderen voor deze wereld
106 17-04-2008 : Haal de schellen van uw ogen
105 07-04-2008 : BIDT VOOR REDDING VAN DE MENSHEID
104 05-03-2008 : Kom tot DE VADER HIJ is Liefde
103 20-01-2008 : Oproep aan de Parochianen
102 07-01-2008 : Maak Het Kruisteken het is uw redding

2007

101 29-11-2007 : Laat HET KERSTKIND uw hart beroeren
100 25-10-2007 : Draag uw redding Het Liefdes Kruisje
099 30-09-2007 : GOD DE VADER zal de aarde treffen
098 09-09-2007 : Moeder Aarde is in groot gevaar
097 14-08-2007 : MIJN verdwaalde Priesters keer terug tot MIJ
096 04-08-2007 : De Engelen waken over de aarde
095 26-06-2007 : Verdeel uw rijkdom in ZIJN Liefde
094 28-05-2007 : DE VADER vraagt luister naar MIJ
093 19-04-2007 : Waak over uw ziel DE VADER huilt
092 18-03-2007 : KOM HEILIGE GEEST
091 01-03-2007 : Wees de Zuilen van MIJN Kerk
090 09-02-2007 : De Kruisweg door de zonden
089 28-01-2007 : Leg uw handen in De Mijne

2006

088 28-12-2006 : STOP De Kinder Moorden
087 25-11-2006 : Zalig KERSTFEEST in de duisternis
086 06-11-2006 : De Wet Van Het Gebod De Tien Geboden
085 24-10-2006 : Zie de duisternis in de wereld
084 29-09-2006 : MIJN Lijdensweg voor de mens
083 06-08-2006 : Pas op en luister voor de dwaling
082 30-07-2006 : ZIJN grote droefheid de maat is vol
081 06-07-2006 : Zie toch de mens in het duister
080 19-06-2006 : Zie toch Het Lijden door uw zonden
079 03-06-2006 : Het Kruis gedragen voor de mens
078 08-05-2006 : De nederdaling in het duister
077 04-04-2006 : De Verrijzenis in het Licht
076 17-02-2006 : Beste medeburgers help u zelf
075 24-01-2006 : Het grote lijden door de mens
074 18-01-2006 : Het stille leed van een MOEDER
073 17-01-2006 : Bidt toch allen voor de wereld

2005

072 14-12-2005 : Het Stralend Licht voor de wereld
071 15-11-2005 : Houd Stand MIJN Priesters blijf in De Waarheid
070 10-10-2005 : DE VADER huilt om ZIJN kinderen
069 14-09-2005 : Bescherm MIJN Heilig Mis Offer
068 12-08-2005 : Redt MIJN kinderen in Het Heilig Doopsel
067 13-07-2005 : De zondige wereld bidt voor elkaar
066 13-06-2005 : Hoe droevig is DE VADER door ZIJN kinderen
065 14-05-2005 : Omarm MIJN Licht in de Liefde
064 30-04-2005 : Bidt allen te samen De Rozenkrans
063 29-03-2005 : Laat DE HEILGE GEEST uw hart beroeren
062- 01-03-2005 : De Reddingsboei Het Heilig Kruis
061 16-02-2005 : Het uur der waarheid GODS'Licht
060 16-01-2005 : De verdorven wereld De Liefde

2004

059 17-12-2004 : HET KERST KIND een zee van Licht
058 07-10-2004 : Hoe groot is MIJN Liefde voor de mens
057 28-09-2004 : Bidt allen te samen De Rozenkrans
056 15-08-2004 : Hoe duister is de wereld GODS' Vergevende Liefde
055 29-06-2004 : DE VADER HUILT OM DE VERDORVEN WERELD
054 14-05-2004 : Waarschuwing zij die MIJ trouw zijn gebleven
053 04-05-2004 : De Heilige Eucharistie MIJN Priesters kom tot MIJ JEZUS
052 19-01-2004 : JEZUS redt ons de Liefde van DE VADER

2003

051 06-12-2003 : Vraag om vergeving in Heilige Sacrament van de Biecht
050 12-11-2003 : HET GODDELIJK LICHT KOMT ALLEN TOT MIJ
049 30-09-2003 : WEES GEWAARSCHUWD IK HEB U LIEF
048 15-08-2003 : Boodschap van MARIA MIJN lieve kinderen red u zelf
047 10-07-2003 : Wees MIJN Licht JEZUS IK VERTROUW OP U
046 06-05-2003 : De Redding bemin elkander in gebed
045 03-04-2003 : DE VADER roept komt allen tot MIJ
044 22-02-2003 : Hoe lijd IK voor de wereld De Liefde wacht
043 28-01-2003 : Bidt voor de verlatenen komt allen en luister
042 19-01-2003 : Hoe droevig is de tijd DE VADER

2002

041 28-11-2002 : BOODSCHAP VAN MARIA BID DE ROZENKRANS
040 16-10-2002 : De Betekenis van HET GLORIERIJKE KRUIS
040 b 07-10-2002 : De Betekenis van HET GLORIERIJKE KRUIS
03 22-09-2002 : GODS' Vergevende Liefde wees waakzaam
038 17-09-2002 : HET EEUWIG LEVEN GODS LIEFDE
037 21-08-2002 : Het Glorierijke Kruis Bid De Rozenkrans
036 21-06-2002 : Open uw hart VOLG MIJ JEZUS
035 12-06-2002 : De Gerechtigheid waarschuwt
034 25-05-2002 : DE VADER roept u Bidt toch De Rozenkrans
033 24-04-2002 : De Genadebron van Eeuwig Leven
032 03-03-2002 : DE VADER roept u De Liefde bemint u

2001

031 11-11-2001 : Boodschap aan de Priesters GOD is Liefde De Redding
030 17-10-2001 : Boodschap van DE VADER IK DE VADER bemin u allen
029 b 24-09-2001 : JEZUS nodigt ons allen uit
029 05-08-2001 : Boodschap van MARIA De Heilige Harten van JEZUS en MARIA
028 23-06-2001 : Boodschap van JEZUS De Liefde
027 31-05-2001 : Boodschap van MARIA Bidt De Rozenkrans
026 15-04-2001 : Boodschap van MARIA De Verrijzenis van CHRISTUS
025 27-02-2001 : Red uzelf De Barmhartige JEZUS vraagt "Bidt voor de anderen"

2000

024 16-12-2000 : Boodschap van MARIA De Waarheid
023 03-12-2000 : De Waarschuwing de Liefde
022 31-10-2000 : De Tijd dringt Wees Waakzaam
021 09-09-2000 : Boodschap van MARIA De Kruistocht der Waarheid
020 30-07-2000 : Oproep tot Bekering IK zoek je I need you
018 02-01-2000 : De tijd dringt Kom tot MIJ De Liefde

1999

017 31-12-1999 : EEN OPROEP TOT ALLEN MIJN HEER EN MIJN GOD
016 07-09-1999 : Oproep tot Bekering een kreet roep van DE VADER
015 07-04-1999 : Luistert allen oproep tot Gebed bescherming onder De Mantel van DE MOEDER GODS
014(2) 19-02-1999 : BEKEERT U ALLEN KINDEREN V/H LICHT SMEEK EN BID TOT DE VADER
01426-01-1999 : De waarschuwing uit barmhartigheid DE VADER van de Liefde

1998

013 18-12-1998 : OPROEP TOT BEKERING DE ROZENKRANS DER "LIEFDE"
12 24-11-1998 : Een Boodschap voor de Priesters
011 14-08-1998 : Kom Kinderen van Het Licht
010 14-08-1998 : Gericht aan heel de mensheid
009 15-02-1998 : JEZUS roept ons, MARIA roept ons op de Rozenkrans te Bidden

1997

008 19-11-1997 : De Liefde van JEZUS
007 07-11-1997 : JEZUS roept ons op de smeek oproep van MARIA
006 12-03-1997 : EEN VERMANING UIT LIEFDE

1996

005 06-11-1996 : Hemelse Boodschappen
004 29-09-1996 : Een Boodschap, gericht aan heel de mensheid
003 13-05-1996 : Boodschap aan de Priesters

1995

002b 15-07-1995 : OPROEP VAN MARIA

1990

002 27-03-1990 : MARIA vraagt Het Gebed te Bidden

1988

001 00-10-1988 : MARIA De Vrouwelijke kant van GOD